Utiliteit

In de utiliteitssector ontwerpt, installeert en onderhoudt ETIB de Bart installaties voor bijvoorbeeld: bedrijfspanden, (kleine) kantoren, winkels, scholen, auto garages, loodsen etc. Hierbij moet worden gedacht aan licht- en krachtinstallaties, noodverlichtingsinstallaties, brandmeld- en ontruimingsinstallaties, telecom- / data-installaties en domotica.

ETIB de Bart ontwerp, installeert en onderhoud verlichtingsinstallaties voor elk doel en in iedere branche. Rekening houdend met die specifieke eisen waaraan een goed verlichtingsplan moet voldoen, wordt zo een optimale verlichtingsinstallatie gerealiseerd.

Naast de normale verlichting wordt er in de meeste gevallen ook een noodverlichtingsinstallatie aangeboden.

Deze noodverlichting dient als paniekverlichting en als vluchtwegaanduiding, tijdens calamiteiten.

Voor de algemene energievoorziening van machines, apparaten of wandcontactdozen voor algemeen gebruik, worden zogehete krachtinstallaties aangelegd.

Al deze installaties worden zodanig ontworpen en geïnstalleerd dat hoogwaardige kwaliteit en bedrijfszekerheid wordt gewaarborgd.